top of page
Kom närmare 

Detta är ett sätt att mötas djupare med sin partner. Det bygger på en längtan att mötas på ett känslomässigt vis där kropp, sinne och själ är del i mötet. Vi låter avslappning, medvetenhet och lugn skapas och från den platsen komma närmare varandra. Från den platsen se varandra, kommunicera ordlöst och uppleva varandras närvaro och energi.

Vi inkluderar meditation och låter det skapa ett utrymme för att vara i närvaro, medvetet och i observation av det som uppstår i oss, som tankar, känslor, kroppsförnimmelser. Vi använder oss av olika andningstekniker, rörelser, tysthet och ljud, beroende på vad som uppstår under mötet. Samtalet finns det även utrymme till där ni guidas i att uttrycka det som finns i er och lyssna på varandra.

Många gånger känner vi varandra på ett intellektuellt plan, och har av olika anledningar satt upp barriärer för att komma varandra emotionellt och själsligt nära. Många har dock en längtan efter äkta och nära relationer. Vägen går via att komma nära sig själv och därifrån nära den andra.

Ni får möjlighet att med stöd av meditationen, varande och samtalet komma nära er själva och varandra .


Välkommen på Par fördjupning med din kära. Det är ett vackert och djupt sätt att mötas på.

Pris: 1500 kr / timmen

Längd: 60 - 90 minuter

Althea logga.png
bottom of page